Báo ảnh việt Nam Ra số đầu tiên ngày 15-10-1954 với nhiệm vụ thông tin đối ngoại, Báo Ảnh Việt Nam mang đến bạn đọc những thông tin và hình ảnh phong phú về đất nước con người Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế - xã hội, văn hoá - nghệ thuật...

Cà phê Việt Nam hiện có mặt ở 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhiều thương hiệu thực sự trở thành niềm tự hào của những người trồng và chế biến cà phê.